MS ELEMENT M305 kućište

Šifra proizvoda: 0001184791_HRV
Ako ste se odlučili za samostalno sastavljanje računala važno je da u prvom koraku odaberete kvalitetno kućište koje će odgovarati vašim potrebama. Kućište povezuje sve komponente u jednu cjelinu i osigurava im neometani rad.  Elegantno MS ELEMENT M305 kućište dolazi s prostorom za kablove, nudi mogućnost ugradnje četiri ventilatora te sadrži sve potrebno za sastavljanje...